Regulamin

I. Informacje ogólne


1. Sklep internetowy AQUA-SPORT pod adresem aqua-sport.net prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego, akcesoriów sportowych z przewagą sprzętu pływackiego.

Właścicielem sklepu jest :


Katarzyna Wawrzynkiewicz

AQUA-SPORT

Zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwana niżej „Usługodawcą”.

Z siedzibą przy ul. Wrzosowej 13

62-010 Pobiedziska

Nr REGON 011823747, NIP 118-009-11-85


3. FIRMA Katarzyna Wawrzynkiewicz AQUA-SPORT nie należy do żadnej z grup branżowych stanowiące dobre praktyki  rynkowe, ale z dużym zaangażowaniem pracuje nad dobrymi relacjami z klientami oraz uczciwą konkurencją na rynku.


4. www.aqua-sport.net prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie RP i Europy oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.


Adres:

AQUA-SPORT ,

ul. Wrzosowa 13,

62-010 Pobiedziska


Adres do korespondencji i zwrotu towaru:

AQUA-SPORT ,

ul. Wrzosowa 13,

62-010 Pobiedziska


Konto bankowe: 70 1050 1520 1000 0090 6775 5604


5. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

  • Mail: biuro@aqua-sport.net
  • Telefon: 537 235 777 / 61 815 33 45

Klient nie ponosi ukrytych kosztów związanych z infolinią.


6. Oznaczenia pojęć użytych w regulaminie:

REGULAMIN - określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez aqua-sport.net zgodnie z (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sprzedawca – AQUA-SPORT z siedzibą w Pobiedziskach.

Sklep - sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę AQUA-SPORT pod adresem interetowym www.aqua-sport.net

Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie.

Cena – cena towaru umieszczona obok zdjęcia towaru, nie uwzględniająca kosztów wysyłki towaru.

Zamówienie – zestaw zamówionych towarów do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Klienta w formie elektronicznej.


II. Oferta Sklepu aqua-sport.net


1. Ceny towarów wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

Do każdego zamówienia dołączamy paragon lub fakturę VAT.

Zamówienie jest realizowane i wysyłane w ciągu 7dni od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. 

Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

Wysyłki do innych krajów wymagają indywidualnej wyceny po kontakcie z obsługą sklepu:

INFOLINIA czynna: 8.30-15.00

tel: +48 61 815 33 45 / +48 537 235 777

e-mail: biuro@aqua-sport.net


2. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego przez Klienta Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość:

- zmiany kupowanego towaru na inny,

- dłuższym czasem realizacji, jeśli jest możliwe sprowadzenie tego Towaru,

- rezygnacji z Zamówienia.


3. Sprzedawca umożliwia aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.

W przypadku zmiany niektórych danych technicznych przez producenta, pracownik Sklepu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.


4. W sytuacji, kiedy towar jest wysyłany w stanie wymagającym samodzielnego montażu, to do produktu dołączona jest instrukcja montażu i obsługi.


III. Zamówienia


Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w następujący sposób;

a) poprzez stronę internetową sklepu www.aqua-sport.net (również bez możliwości LOGOWANIA) uzupełniając formularz zamówienia:

- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów

- imienia i nazwiska odbiorcy

- dokładnego adresu dostawy

- dokładnych danych do wystawienia Fv

- numeru telefonu kontaktowego

- adresu e-mail zamawiającego

Realizacja zamówienia odbywa się przy użyciu funkcji KOSZYK

Klient ma możliwość zmiany wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdź zamówienie”.

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelew bankowy 

- płatność przez PayU

Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU - wybierając tę metodę, Kupujący obciążany jest dodatkowym zryczałtowanym kosztem w wysokości (4%) podanej w koszyku  podczas składania zamówienia.


b) poprzez e-mail: biuro@aqua-sport.net

Wpisując:

- nazwę, kolor, rozmiar, kod i ilości produktów

- imię i nazwisko odbiorcy

- dokładnego adresu dostawy

- numeru telefonu kontaktowego

- adresu e-mail zamawiającego


Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelew bankowy

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


2. Jeżeli Klient nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie,

zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Klient nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość na e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia

4. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim.

6. Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie zawartej Umowy sprzedaży (otrzymuje potwierdzenie o realizacji zamówienia i wysyłce towaru) oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT).

7. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Sprzedawca ma prawo zastrzec sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień, po uprzednim umieszczeniu informacji na stronie internetowej sklepu www.aqua-sport.net

9. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera paczkę z uszkodzonym opakowaniem, a po otwarciu również z uszkodzonym towarem, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u kuriera.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

ZAMÓWIENIA INTERNETOWE - Z ODBIOREM OSOBISTYM W NASZYCH SKLEPACH STACJONARNYCH - REALIZOWANE SĄ DO 7 DNI ROBOCZYCH


IV. Przywileje i prawa przyznane Klientowi


1. Odstąpienie od umowy Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Art. 34.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

2. Oświadczenie odstąpienia od umowy (formularz dostępny do pobrania) można złożyć wysyłając

drogą pocztową wraz z zwracanym towarem i dowodem zakupu na adres:

AQUA-SPORT

ul. Wrzosowa 13

62-010 Pobiedziska

3.  Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

(zwrot nastąpi w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy).

Art. 32.2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 32.3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotu towaru, wybierając taki sposób dostawy aby zwracany Towar wrócił do Sprzedającego w niezniszczonym stanie.

6. W chwili zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołożony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.

W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną.


V. Reklamacje towarów


1. Towary dostępne w Sklepie AQUA-SPORT są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady bądź zwrotu gotówki.

3. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży.

4. Podczas składania Reklamacji towaru wymagane jest wysłanie produktu wraz FORMULARZEM reklamacji na adres:

AQUA-SPORT

ul. Wrzosowa 13

62-010 Pobiedziska

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni (od daty otrzymania Towaru)

5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

5.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


VI. Zniszczenia lub braki/ubytki powstałe w czasie transportu.


1. Przesyłki kurierskie obejmują ubezpieczenie od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa w momencie wręczenia przesyłki odbiorcy, także należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

2. W chwili dostrzeżenia uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony.

Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.


VII. Wymiana towaru


1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego nieprawidłowego rozmiaru/wzoru Towaru w terminie 14 dni od daty zakupu (po wcześniejszym poinformowaniu sprzedawcy drogą elektroniczną bądź telefonicznie)

W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.

Ponowna wysyłka następuje w ciągu 2dni od daty otrzymania od Kupującego wymienianego Towaru.


VIII. Polityka prywatności


1.Baza danych Klientów sklepu jest zarejestrowana w systemie sklepu.

2. Klienci, którzy nie są zarejestrowani w sklepie również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będzie konieczność podania danych tj. imienia, nazwiska, adresu dostawy towaru oraz numeru telefonu i adresu poczty e-mail.

3. Dane uzyskiwane podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do odpowiedniej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie zrealizowane.

4. Każdy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi.

Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.


IX. Postanowienia końcowe .


1. Korzystanie z serwisu www.aqua-sport.net oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

2. Klienci mają możliwość wglądu do niniejszego regulaminu w każdym momencie przebywania na stronie internetowej Sklepu.

PROMOCJE

* Promocje (rabaty) nie łącza się ze sobą